Hibrid Tip Soğutma Kulesi, şu anda esas olarak ısı eşanjörlerini soğutmak için su geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmaktadır (genellikle termik santrallerde, termik santrallerde ve nükleer santrallerde). İnşaat mühendisliğinde soğutma kuleleri, acil durum güç ünitelerini soğutmak için soğutma ünitelerinin kondansatörlerini soğutmak gibi iklimlendirme sistemlerinde kullanılır. Endüstriyel Soğutma kuleleri, endüstride soğutma makinelerini, plastik kalıplama makinelerini soğutmak ve malzemelerin kimyasal temizliği için kullanılır.

Hibrid Soğutma Kulesi Nedir?

Hibrit soğutma kuleleri, zorlu çevre gereksinimlerini karşılayan, çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip ıslak ve kuru soğutmanın uygun bir kombinasyonunu temsil eder.  Buhar kaymasının azaltılmasına izin verirler ("buhar bulutu", özellikle soğuk ve yağışlı havalarda ve kışın buzlanmaya neden olabileceği zaman görünür). Buhar bulutunun ortadan kaldırılması özellikle kentsel alanlarda, endüstriyel alanlarda ve buzlanma potansiyeli olan yollara yakın yerlerde faydalıdır. Hibrit soğutma kuleleri, su tüketimini azaltmakta ve müşterinin ihtiyacına göre toplam ısı oranını sağlamaktadır.

Hibrit Soğutma Kulesi Çalışma Prensibi

Hibrit soğutma kulesi ıslak soğutma prensibi ile çalışmakta olup, kuru soğutma modülü ile tamamlanmaktadır. Su ıslak bölüme girmeden önce çevredeki havayı kullanarak soğutma suyu sıcaklığını düşürmektir. Kuru soğutmadan gelen sıcak hava, ıslak bölümden gelen doymuş hava ile karıştırılır, böylece buhar bulutu ortadan kalkar. 

Önceliği su tasarrufu olan herkes için tercih edilen yöntem, ıslak trimli kuru soğutucu, kuru soğutma bataryasını evaporatif soğutma bataryası ile seri hale getirir; kuru serpantin, dönüşümlü olarak açılıp kapanmak yerine soğutma sisteminin kalıcı bir parçasıdır. Kanatlı serpantinler, basınçlı su dağıtım sisteminin üzerinde bulunur ve tek başına ünitenin soğutma kapasitesinin önemli bir bölümünü idare edebilir. Proses sıvısı, kuru serpantinden, mevcut birim yüküne bağlı olarak buharlaşmalı soğutma veya sürekli kuru ısı atımı yoluyla soğutulduğu basınçlı su dağıtım sisteminin altında bulunan ıslak serpantine geçer. 

Hibrid tip soğutma kulelerinin avantajları

Verimlilikleri, bir modülasyon valfi ile yapılan salmastra üzerindeki su spreyinin ayarlanması ile birlikte kanatlı bir boru bobini ile güvence altına alınmıştır. Bu akış düzenlemesi piyasada çok benzersizdir. Bu durumda hava hem daha az su püskürterek hem de serpantin ile kurutarak çok daha kurudur. Görsel duman bastırma özelliğine ek olarak, bu sistem su tüketimini %80'e varan oranda azaltır ve sürüklenmeye ek bir engeldir.