0609
2021
Soğutma Kulesi Filtrasyon Sistemi,filtrasyon,sistem

Soğutma Kulesi Filtrasyon Sistemi

Soğutma kuleleri çalışma prensipleri gereği devamlı olarak kirlilik üretirler, bu kirlenme balçık, parçacık, askıda partikül vb. şekillerde olabilmektedir. Soğutma Kulesi Filtrasyon Sistemin temel prensiplerini ve detaylarını birlikte inceliyelim.

Aksiyal fanlı soğutma kulelerindeki çalışma prensibini kısaca açıklar isek; kulenin üst kısmından en küçük parçacıklarına ayrılarak (pulvarizasyon) gelen su zerreleri , kule içindeki bigudi , film yada splash adı verilen dolgu tiplerinde ince bir film tabası haline gelinceye kadar yüzeyleri genişletilir. Bu yüzey genişletmenin sebebi maksimum düzeyde ısı transferi yapmaya yöneliktir.

Yukarıdan aşağı yönlü gelen su ile tam 180o açı ile aşağıdan yukarı doğru oldukça yüksek debilerde gelen taze hava çarpıştırılır. Bu çarpışma sonucu ısı transferi gerçekleşir ve yukarıdan aşağı inen sıvının bir kısmı buharlaşarak atmosfere atılırken kalan kısmı soğuyarak havuza birikir. Bu çarpışma sırasında gelen taze hava üzerindeki katı partiküller ve buharlaşma sonucu geride kalan mineral, kireç vb. gibi atıklar kule dolgusu üzerinde ve özellikle havuz kısmında gerek çökelti şeklinde gerekse askıda kalarak birikirler.

Sisteme giden su havuzdan çekilir. Havuzdaki bu yoğun kirlilik gerek blöflerle gerekse periyodik fiziksel temizlikler ile temizlenmelidir. CTP Mühendislik kulelerinde havuzun drenajı havuz yan duvarlarında yapılabildiği gibi, tabanına da tasarlanabilmekte bu tasarım ile fiziksel temizlik sırasında %100 başarılı drenaj sağlanabilmektedir. Havuzdaki yoğun kirliliğin kapalı yada açık tip kulelerde engellenme şansı yoktur. Ancak havuzdan sisteme giden sıvı hattı üzerinde filtre kullanımı ile sisteme bu kirli sıvının iletilmesini engellemek mümkündür.

Soğutma Kulelerinde kullanılan birkaç tip filtre vardır.

  1. Hat tipi filtreler;

Oldukça düşük seviyeli katı partikül tutmaya yarayan temizlik ve bakımı oldukça zor ve sistemi kesintiye uğratan verimsiz sistemlerdir.

  • Seperatör filtreler;

Silindirik bir boruyu andıran bir sitemdir.  Çalışma mantığı filtre içine gelen suyu sistem içinde bir girdap (vorteks) oluşturarak merkezkaç etkisiyle katı partiküllerin dış kısmına doğru itilmesi sonucu bir haznede toplanarak derene edilmesidir. Temizliği çalışma sırasında yapılabilmektedir. Ancak filtrasyon seviyesi oldukça düşük olan bu filtreler su soğutma kulelerinden sistemlere giden ve devamlı çalışan sistemlerde arındırma konusunda yetersiz kalmakta ve taşınan kirlilikle sistemlere uzun süreli çalışmalarda zarar verebilmektedir. Elektrikli valflerle otomatik olarak kirlilik drenajı yapılabilen sistemlerdir.

  • Otomatik su arıtma sistemleri

Giriş çıkış arasında oluşan kirlilik miktarına göre otomatik olarak filtresini akış kesintiye uğramadan temizleme yapabilen ve filtre yüzeyinde kirlilik arttıkça filtrasyonun daha da arttığı bu konudaki en gelişmiş sistemlerdir. Filtre temizlik üniteleri elektrik motorlu ve hidrolik olarak tasarlanabilen bu sistemler oldukça uzun ömürlü ve verimlidir. Giriş çıkış arasındaki kirlilik miktarını ayarlayabildiğiniz, temizleme periyodunu ayarlayabildiğiniz, ve kaç mikron seviyesinde bir filtrasyon yapmak istediğinize karar verebileceğiniz oldukça akıllı sistemlerdir. Yatırım maliyeti olarak analiz ettiğimiz en pahalı sistem olmasına rağmen sisteminizin temizliğini istediğiniz mikron seviyesinde garanti ettiği için olmassa olmaz bir kaliteye sahip sistemlerdir.